» Organizacja pracy przedszkola 
» Nasza oferta 
» Kącik przedszkolaka 
» Informacje dla rodziców 
» Rada Rodziców 


 
Strona główna

Publiczne Przedszkole w Poddębicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Poddębice. Organem nadzorującym Przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu.
Dyrektorem przedszkola od września 2005 roku jest p. Bożena Karasińska. W kierowaniu placówką wspomaga ją zastępca p. Beata Ziółkowska. Kadra przedszkola to 23 nauczycielki oraz 2 pomoce nauczycielki w grupach 3 - letnich, 11 woźnych oddziałowych, 6 pracowników kuchni, 2 robotników gospodarczych i 2 ref. ds. zaopatrzenia.
Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach, które poddane były w ostatnim czasie termomodernizacji. Dysponuje dużymi, jasnymi salami, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wokół przedszkola przy ulicy Przejazd 19 i Miłej 14/16 znajdują się zadrzewione i zakrzewione tereny zieleni. Ogródki przedszkolne wyposażone są w metalowe i drewniane urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych, piaskownice i ławeczki do odpoczynku. Od września 2008 roku w przedszkolu funkcjonuje 12 grup: 5 przy ulicy Przejazd i 7 przy ulicy Miłej.
Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00. Przedszkole pełni wobec nich funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.


Nasze zasady      Słońce


- Zaspokajamy potrzeby dziecka.
- Organizujemy jego aktywność.
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od   potrzeb i możliwości dziecka.
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie   kompetencji społecznych przez dziecko.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji. 

Aktualności   ..

Aktualności


      UWAGA zebranie z rodzicami

         zapraszamy


  „Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz …
Jeśli nie wie – wytłumacz …
Jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak


[Rozmiar: 13 bajtów]        | mapa strony | © 2011/2012
Publiczne Przedszkole w Poddębicach, 99-200 Poddębice ul. Przejazd 19, ul. Miła 14/16